Sidang Muda

Youth Parliament

Pengenalan

Latar Belakang Sidang Muda

PYDC mengadakan program Sidang Muda sejak tahun 2016. Sidang Muda adalah program yang menekankan nilai kesedaran sivik, demokrasi dan kewarganegaraan dalam kalangan golongan belia. Ia merupakan satu platform kepada golongan belia membahas usul simulasi seperti Dewan Undangan Negeri. Pada masa yang sama, golongan belia akan berpeluang menterjemahkan segala konsep yang dipelajari dalam bentuk yang lebih praktik.
Bengkel Demokrat Muda merupakan salah satu program di bawah program Sidang Muda yang diadakan sebanyak dua kali dan lebih dalam setahun. Sebanyak 40 orang peserta akan mengambil bahagian dalam setiap bengkel tersebut. Peserta yang terpilih daripada bengkel yang diadakan akan menghadiri Sidang Muda di mana usul-usul akan dikemukakan dan dibincang seperti di DUN Pulau Pinang. Satu sesi “Pre- council” juga akan diadakan sebelum bermulanya sidang muda untuk membincangkan berkenaan usul-usul dan etika ketika berlangsungnya sesi perbahasan dalam program sidang muda.

Senarai Program