Visi dan Misi

Visi dan Misi

VISI

Ke arah belia yang berintegriti, berkebolehpasaran dan berdaya saing

MISI

Untuk mendidik, membangun dan memperkasakan belia ke arah pembangunan holistik