Dari Mahasiswa untuk Masyarakat

Program ini merupakan satu perkongsian atas talian bersempena dengan Hari Sukarelawan Antarabangsa tentang kesukarelawanan bertajuk “Dari Mahasiswa untuk Masyarakat” seperti ketetapan berikut:

i. Tarikh: 5 Disember 2020 (Sabtu)
ii. Masa: 4 Petang
iii. Platform: PYDC Facebook Live(https://www.facebook.com/pydc.my)
iv. Tetamu Jemputan:
1. Puan Sharima Ruwaida binti Abbas, Pensyarah Kanan PusatPengajian Psikologi Gunaan, Dasar dan Kerja Sosial, Universiti Utara
Malaysia(UUM)
2. Encik Abdul Rahim bin Rahman, Pengurus, Jabatan Perancangandan Pelaksanaan Aktiviti, Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) dan
KementerianPengajian Tinggi (KPT)